13 листопада 2017 року відбудеться 24 позачергове засідання сесії 7 скликання о 12.00

27 червня 2017 року о 12.00 відбудеться 21 пленарне  засідання Деснянської селищної ради 7 скликання

 

26 квітня 2017 року о 12.00 відбудеться 19 пленарне  засідання Деснянської селищної ради 7 скликання26 січня 2017 року о 12.30 відбудеться 17 сесія 7 скликання

Деснянська селищна  рада повідомляє про проведен­ня конкурсу «По визначенню суб'єкта оціночної діяль­ності на проведеннянезалежної(експертної )грошової оцінки кому­нального майна»

Конкурс відбудеться 13 лютого 2017 року в приміщенні селищної ради о 10 годині за адресою: Вінницька обл., Вінницький район, смт.Десна вул. Гагаріна 2

Об'єкт оцінки: приміщення лазні , перукарні що знаходяться за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Десна вул Гагаріна 4.,приміщення стоматологічного кабінету   що знаходиться за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Десна вул Гагаріна 2.

Мета оцінки: надання в оренду  

Кінцевий термін подання документів -10 лютого 2017 р.

Перелік підтвердних документів, які подаються на роз­гляд комісії:

1.Заява на участь у конкурсі за встановленою формою.

2.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного но­мера за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів (для претендента -фізичної особи).

3.Копія установчого документа претендента (для пре­тендента - юридичної особи).

4.Інформація про кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укла­дених з органами приватизації та іншими замовниками.

5.Копія кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра­цюють у штатному складі та яких буде залучено претен­дентом до проведення оцінки та підписання звіту про  оцінку майна.

6.Письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за­лучено претендентом до проведення робіт з оцінки май­на, завірені їхніми особистими підписи.

7.Копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, ви­даного претенденту Фондом Державного майна України.

8.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимо­ги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна).

Претендент подає документи до комісії у конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу, з поміткою «Заява на участь у конкурсі». Зворотна сторона скріплюється в чотирьох місцях печаткою претендента.

Місцезнаходження комісії, контактні телефони: Деснянська селищна рада Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Десна вул Гагаріна 2., тел. 56-17-86 , факс. 56-17-86.

Деснянська селищна рада

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж